VODO-KOMÍN

Čisteni, kontrola a vložkovanie komínov,
verejné a vnútorné vodovody a kanalizácie.

Ponuka našich služieb

Ponúkame kompletné služby v oblasti výstavby vodovodov, kanalizácií a kominárstva.

Verejné a vnútorné vodovody a kanalizácie, čistenie a kontrola, vložkovanie a montáž komínov.

Vodovody a kanalizácie

Výstavba, servis, kontorla a údržba vodovodov a kanalizácií.

Trojplášťové komíny

Montáž trojplášťového komína, servis, kontrola a údržba.

Kominárstvo

Čistenie komínov, kontrola komínov, vložkovanie komínov

Kvalitná práca robí našich klientov spokojnými.

Realizujeme vodovody, kanalizácie a kominárske práce.

Ako nás kontaktovať?

V prípade záujmu o naše služby nás môžete kontaktovať priamo na tel. čísle

+421 (0) 903 618 941

Pavol Kupčov
Ul. Partizánska 1002/69
053 15 Hrabušice

František Malučký
Ul. Partizánska 153
053 15 Hrabušice